Tarpininkavimas vykdant turtines prievoles, skolų išieškojimas

Tarpininkavimas vykdant turtines prievoles – viena iš antstolio teikiamų paslaugų, kurios tikslas iš skolininko atgauti skolą ne teismo tvarka.

Tarpininkavimu vykdant turtines prievoles siekiama užtikrinti įsiskolinimų grąžinimą ne teismo tvarka, netaikant priverstinio pobūdžio priemonių. Tarpininkavimas vykdant turtines prievoles sudaro priemonės, kuriomis siekiama, kad skolininkas gera valia sumokėtų įsiskolinimą ar kad kitais teisėtais būdais būtų patenkintas kreditoriaus turtinis reikalavimas.

Teikiant tarpininkavimo vykdant turtines prievoles paslaugas, antstolis netaiko priemonių, pažeidžiančių ar ribojančių asmens teises.

Tarpininkavimo vykdant turtines prievoles paslauga negali būti teikiama, jei prievolės įvykdymo terminas nėra pasibaigęs, taip pat tais atvejais, kai kreditorius nepateikia antstoliui dokumentų, patvirtinančių skolininko turtinės prievolės kreditoriui egzistavimą ir jos dydį.

Jei skolininkas ginčija turtinę prievolę ar jos dydį teisme, tarpininkavimo vykdant turtines prievoles paslauga negali būti teikiama, o pradėjus teikti turi būti nutraukta. Skolos išieškojimas galimas tiek iš fizinio, tiek iš juridinio asmens.

Antstolis patikrinęs skolos grąžinimo galimybes ir nustatęs, kad dėl skolininko ar trečiųjų asmenų veiksmų, grąžinti įsiskolinimo ne teismo tvarka, netaikant priverstinio pobūdžio priemonių yra negalimas, nedelsiant informuoja asmenį, kurio prašymu vykdomas skolos išieškojimas.

Teikiant tarpininkavimo vykdant turtines prievoles ir skolų išieškojimo paslaugas, reikia gebėti būti nešališkam, operatyviam ir profesionaliam. Kokybiškai ir profesionaliai dirba antstolė Gintarė Mankevičienė skolų išieškojimo paslaugas teikianti Telšiuose.