Procesinių dokumentų perdavimas ir įteikimas per antstolį

Antstoliai klientams teikia įvairias teisines paslaugas. Viena iš jų - procesinių dokumentų perdavimas ir įteikimas per antstolį. Per antstolį perduodami dokumentai, tai šaukimas į teismą, pranešimas, teismo nutarimas, įsakymas ir kt. Ši paslauga vykdoma operatyviai ir efektyviai, nes dokumentai privalo pasiekti žmogų kaip įmanoma greičiau. Yra nustatytos tam tikros dokumentų įteikimo taisyklės, kurios privalo užtikrinti, kad asmuo gautų dokumentą bei būtų informuotas apie vykstantį procesą. Antstolė Gintarė Mankevičienė šią paslaugą teikia Telšiuose ir Telšių miesto apskrityje.

Teismo pavedimu ar fizinio bei juridinio asmens prašymu dokumentai perduodami ir įteikiami Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Antstolis fizinių ar juridinių asmenų prašymu perduoda ir įteikia dokumentus kitiems Lietuvos Respublikoje esantiems fiziniams ar juridiniams asmenims. Dokumentų įteikimo ir perdavimo tvarką įsakymu tvirtina teisingumo ministras.

Fizinių ar juridinių asmenų prašymu pasirinktinai dokumentai gali būti perduodami ir įteikiami asmeniškai, siunčiant registruotu laišku arba kitu Dokumentų įteikimo ir perdavimo tvarkoje nustatytu būdu, informuojant, kad dokumentą perduoda antstolis. Perduodančio asmens prašymu antstolis asmeniškai įteikdamas perduodamus dokumentus gali, o įstatymo nustatytais atvejais privalo dokumentus priimančiam asmeniui išaiškinti teisines pasekmes, kurias gali sukelti arba sukelia šių dokumentų įteikimas ar atsisakymas juos priimti.