Elektroninė vykdomoji byla

Nuo 2021 m. sausio 1 d. – nauja vykdomųjų dokumentų pateikimo tvarka

Skolų išieškojimas koncentruojamas: nauji vykdomieji dokumentai dėl piniginių sumų išieškojimo iš to paties asmens pateikiami vykdyti vienam antstoliui.

Vykdomųjų dokumentų dėl piniginių sumų išieškojimo skirstymas centralizuojamas: valstybės institucijų ir privačių kreditorių pateikiamus popierinius ir elektroninius ir vykdomuosius dokumentus antstoliams paskirsto Antstolių informacinė sistema Sprendimų vykdymo instrukcijos 4.3 punkte nustatyta tvarka.

Nepiniginio pobūdžio vykdomuosius dokumentus, kurių kategorijos išvardintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 120 punkte, išieškotojai savarankiškai pateikia pasirinktiems antstoliams.

KAIP PATEIKTI  RAŠYTINĮ VYKDOMĄJĮ DOKUMENTĄ

Originalus popierinis vykdomasis dokumentas (ne kopija) dėl piniginių sumų išieškojimo siunčiamas arba pateikiamas Lietuvos antstolių rūmams šiuo adresu: Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius.

Kartu pateikiamas prašymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. Daugiau informacijos ieškokite www.antstoliurumai.lt

KAIP PATEIKTI ELEKTRONINĮ VYKDOMĄJĮ DOKUMENTĄ

Elektroninis vykdomasis dokumentas dėl pinigų sumų išieškojimo ir prašymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti pateikiami internetu, jungiantis prie Antstolių informacinės sistemos Elektroninės vykdomosios bylos portalo .

Prisijungti ir pateikti dokumentus galima šiais būdais:

  • Naudojantis elektronine bankininkyste;
  • Mobiliuoju elektroniniu parašu;
  • Kvalifikuotu elektroniniu parašu (sertifikatu).Informaciją, kur ir kaip įsigyti ar pasikeisti sertifikatą, rasite tinklalapyje www.elektroninis.lt .
  • Su asmens tapatybės kortele, jeigu kortelė turi tokią funkciją.