Vykdymo išlaidų rūšys ir dydžiai

Antstolis yra įgaliotas apylinkės teismo, kurio teritorijoje dirba, ir suteikia platų teisinių paslaugų spektrą. Svarbu žinoti, kad yra nustatytos tam tikros antstolio paslaugų vykdymo kainos.

VYKDYMO IŠLAIDŲ RŪŠYS IR DYDŽIAI

LR Sprendimų vykdymo instrukcija nustato antstolio darbo įkainius. Šiame puslapyje pateiksime skolų išieškojimo, teismo pavedimu faktinių aplinkybių konstatavimo kainas, parodysime, kokios nustatytos teismo pavedimu dokumentų įteikimo išlaidos. Naudojantis antstolės teikiama paslauga faktinių aplinkybių konstatavimas ir dokumentų įteikimas įkainiai yra nustatomi tarpusavio susitarimu.

Vykdymo išlaidos skirstomos į:

1.  Vykdomosios bylos administravimo išlaidas (toliau – administravimo išlaidos);

2. Išlaidas tretiesiems asmenims už konkrečioje vykdomojoje byloje šių asmenų suteiktas paslaugas (toliau – išlaidos tretiesiems asmenims);

3. atlygį antstoliui už įstatymų nustatytų vykdomųjų dokumentų vykdymą, faktinių aplinkybių konstatavimą teismo pavedimu, dokumentų perdavimą ir įteikimą teismo pavedimu (toliau – atlygis antstoliui).

SVARBU: Išieškotojas ar jo įgaliotas atstovas, pateikdamas vykdyti vykdomąjį dokumentą, privalo sumokėti antstoliui administravimo išlaidas, išskyrus Instrukcijoje nustatytas išimtis. Jeigu antstolis atsisako priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, išieškotojo apmokėtos vykdymo išlaidos grąžinamos išieškotojui.

1 lentelė

Eil. Nr.

Išieškotina suma

Administravimo išlaidos

Atlygis antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą

1.

Iki 3 eurų

12 eurų

8 eurai

2.

Nuo 3 iki 15 eurų

16 eurų

20 eurų

3.

Nuo 15 iki 50 eurų

20 eurų

40 eurų

4.

Nuo 50 iki 300 eurų

24 eurai

80 eurų

5.

Nuo 300 iki 600 eurų

28 eurai

19 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 80 eurų

6.

Nuo 600 iki 850 eurų

32 eurai

18 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 114 eurų

7.

Nuo 850 iki 1 150 eurų

36 eurai

17 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 153 eurai

8.

Nuo 1 150 iki 1 500 eurų

40 eurų

16 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 196 eurai

9.

Nuo 1 500 iki 2 000 eurų

48 eurai

15 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 240 eurai

10.

Nuo 2 000 iki 2 600 eurų

56 eurai

14 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 300 eurų

11.

Nuo 2 600 iki 3 200 eurų

64 eurai

13 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 364 eurai

12.

Nuo 3 200 iki 4 400 eurų

80 eurų

12 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 416 eurai

13.

Nuo 4 400 iki 8 700 eurų

100 eurų

10 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 528 eurai

14.

Nuo 8 700  iki 14 500 eurų

140 eurų

8 procentai nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 870 eurų

15.

Nuo 14 500 iki 29 000 eurų

180 eurų

6 procentai nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 1 160 eurų

16.

Nuo 29 000 eurų

220 eurų

4 procentai nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 1 740 eurų

2 lentelė

Eil. Nr.

Vykdomojo dokumento kategorija

Administravimo išlaidos

Atlygis antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą

1.

Dėl daiktų perdavimo išieškotojui

40 eurų

24 eurai už vieną antstolio darbo valandą perduodant daiktus

2.

Dėl vaiko perdavimo

40 eurų

24 eurai už vieną antstolio darbo valandą

3.

Dėl priverstinio iškeldinimo iš gyvenamųjų ar negyvenamųjų patalpų

79,99 euro

24 eurai už vieną antstolio darbo valandą vykdant iškeldinimą

4.

Dėl priverstinio įkeldinimo į gyvenamąsias ar negyvenamąsias patalpas

24 eurai

24 eurai už vieną antstolio darbo valandą vykdant įkeldinimą

5.

Dėl periodinių išmokų, išskyrus išlaikymą, išieškojimo

12 eurų

10 procentų nuo išieškotos sumos

6.

Dėl paveldimo turto apyrašo sudarymo

40 eurų

24 eurai už vieną antstolio darbo valandą sudarant apyrašą

7.

Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

40 eurų

24 eurai už vieną antstolio darbo valandą areštuojant (aprašant) turtą

8.

Dėl skolininko įpareigojimo atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu

24 eurai

80 eurų

9.

Dėl turto konfiskavimo vykdymo

40 eurų

24 eurai už vieną antstolio darbo valandą areštuojant (aprašant) ir perduodant turtą

10.

Dėl juridinio asmens veiklos apribojimo ar likvidavimo, paskirtų kaip kriminalinė bausmė

40 eurų

60 litų už vieną antstolio darbo valandą

11.

Teismo nurodymas dėl faktinių aplinkybių konstatavimo (kaina)

 

24 eurai darbo valandą konstatuojant faktines aplinkybes kaina: 60 litų

12.

Teismo pavedimas dėl teismo šaukimo ar kito procesinio dokumento įteikimo išlaidos

 

12 eurų dokumentų įteikimo išlaidos vienam asmeniui

13.

Kitų kategorijų vykdomieji dokumentai ir teismo pavedimai, nenurodyti šioje ar 1 lentelėje

24 eurai

24 eurai už vieną antstolio darbo valandą

Vykdomosiose bylose dėl išlaikymo išieškojimo, kai vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti dieną nėra išlaikymo įsiskolinimo, antstoliui apmokamos 12 eurų būtinos vykdymo išlaidos. Jeigu pateikiant vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl išlaikymo išieškojimo yra susidaręs išlaikymo įsiskolinimas, skaičiuojamos 1 lentelėje nurodytos būtinos vykdymo išlaidos. Išieškotina suma šiuo atveju laikoma išlaikymo įsiskolinimo suma vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti dieną.

3 lentelė

Eil. Nr.

Administravimo išlaidų rūšys

Administravimo išlaidų dydžiai

1.

A3 formato 1 lapo kopija

0,4 euro

2.

A4 formato 1 lapo kopija

0,2 euro

3.

Pažymos apie vykdymo eigą parengimas

24 eurai už vieną antstolio darbo valandą

4.

Šios Instrukcijos 26 punkte nurodytos pažymos apie priteistų lėšų vaikui išlaikyti mokėjimą parengimas

2 eurai

5.

Išskaitų iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų išmokų teisingumo patikrinimas

24 eurai už vieną antstolio darbo valandą

6.

Patvarkymo dėl vykdymo proceso šalies pakeitimo parengimas

24 eurai

7.

Atlygis skolininko turto administratoriui

10 procentų pajamų, gautų iš skolininko turto administravimo, bet ne mažiau kaip 80 eurų už vieno skolininko turto administravimą

8.

Atlygis kuratoriui

80 eurų už atstovavimą vienam skolininkui