Antstolio veiksmų apskundimo tvarka ir forma

Jeigu Jūs manote, kad antstolė vykdydama įstatymu nustatytas funkcijas pažeidė Jūsų teises ne vėliau, kaip per dvidešimt dienų, nuo tos dienos, kada sužinojote apie skundžiamo veiksmo atlikimą, bet ne vėliau, kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo galite rašyti skundą dėl antstolio veiksmų.

Pažymima, kad įstatymų leidėjas nustatė ikiteisminio skundų nagrinėjimo tvarką ir skundas dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo atlikti procesinius veiksmus pirmiausia turi būti pateikiamas antstolei. Jeigu skundą teikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Kadangi antstolės kontora yra įsteigta adresu Turgaus a. 9-1, Telšiai, tai vienas skundo egzempliorius turėtų būti pateiktas Telšių rajono apylinkės teismui.

Antstolė skundą išnagrinėja per penkias darbo dienas nuo jo gavimo ir dėl to priima patvarkymą. Jeigu antstolė atsisako visiškai ar iš dalies patenkinti skundą, skundas, kartu su antstolės patvarkymu ir vykdomąja byla ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patvarkymo priėmimo bus persiunčiamas Telšių rajono apylinkės teismui. Antstolės patvarkymas, kuriuo nepatenkintas skundas persiunčiamas teismui, yra neskundžiamas.

Jeigu skundas bus paduotas praleidus minėtą dvidešimties ar devyniasdešimties dienų terminą, antstolė vienu patvarkymu išsprendžia praleisto skundo padavimo termino atnaujinimo klausimą ir skundą dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti. Jeigu antstolis atsisako atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą ir skundo nepatenkina, skundas ne vėliau kaip kitą darbo dieną grąžinamas skundą padavusiam asmeniui. Antstolio patvarkymas atsisakyti atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą ir netenkinti skundo gali būti skundžiamas Telšių rajono apylinkės teismui. Kartu su skundu dėl antstolio atsisakymo atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą ir netenkinti skundo asmuo teismui turi pateikti ir antstolio netenkintą skundą dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo atlikti procesinius veiksmus. Nusprendęs atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą, teismas toje pačioje byloje išnagrinėja ir skundą dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti.

Skundai dėl antstolio veiksmų žyminis mokestis nemokami.

Skundo padavimas teismui vykdymo veiksmų nesustabdo, tačiau teismas, pripažinęs, kad tai reikalinga, vykdymo veiksmus turi teisę sustabdyti rašytinio proceso tvarka.