Antstolio paslaugos

Priverstinis skolų išieškojimas įmonėms (biurams), fiziniams asmenims yra viena iš antstolių atliekamų funkcijų. Tačiau tai tikrai ne viskas. Antstoliai teikia ir tam tikras paslaugas, pavyzdžiui, savo klientams suteikia teisines paslaugas, tarpininkauja vykdant turtines prievoles t.y. ikiteisminis skolų išieškojimas ir kt. Visų šių antstolės paslaugų suteikimas neapsiriboja tik Telšių mieste, , šios paslaugos gali būti teikiamos visos Lietuvos teritorijoje. Antstolė kokybiškai ir patikimai atlieka savo darbą, nes turi ilgametės patirties bei praktikos. Tad, jei susidūrėte su problema ir negavote žadėto atlygio, arba neatgavote skolos ir nenorite užsiimti teisminiu procesu, kreipkitės. Visos teisinės konsultacijos bus suteiktos, turtinės prievolės įvykdytos, ir problemos – išspręstos.

Faktinių aplinkybių konstatavimas

Procesinių dokumentų perdavimas ir įteikimas per antstolį

Tarpininkavimas vykdant turtines prievoles, skolų išieškojimas