Priverstinis vykdymas

Antstoliu dirbti gali tik nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos pilietis, turintis aukštąjį teisinį universitetinį išsilavinimą bei teisinio darbo stažą ir laimėjęs konkursą darbo vietai gauti. Toks žmogus vykdo pareigas, susijusias su teisine veikla ir atlieka tam tikras valstybės pavestas funkcijas. Antstolio funkcijos yra griežtai reglamentuotos įstatymo.

Kokios jos yra skaitykite toliau:

Funkcijos

Vykdomieji dokumentai yra:

1) vykdomieji raštai, išduoti teismo sprendimų, nuosprendžių, nutarimų, nutarčių, taip pat arbitražo sprendimų ir nutarčių pagrindu;

2) teismo įsakymai;

3) teismo sprendimai ir nutartys – kai pagal įstatymus jie laikomi vykdomaisiais dokumentais;

4) teismo nutartys ir institucijų ir pareigūnų nutarimai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo;

5) teismo nuosprendžiai dėl juridinio asmens veiklos apribojimo ir juridinio asmens likvidavimo;

6) institucijų ir pareigūnų nutarimai administracinių teisės pažeidimų bylose tiek – kiek jie susiję su turtinio pobūdžio išieškojimais;

7) prokuroro sankcijos dėl fizinių asmenų iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų ir kiti prokuroro nutarimai tiek – kiek jie susiję su turtinio pobūdžio išieškojimais;

8) notaro vykdomieji įrašai pagal užprotestuotus arba neprotestuotinus vekselius ar čekius ir notaro vykdomieji pavedimai dėl paveldimo turto apyrašo sudarymo (paveldimo turto apyrašo papildymo);

9) darbo ginčų komisijos sprendimai;

10) kiti institucijų ir pareigūnų sprendimai, kurių vykdymą civilinio proceso tvarka nustato įstatymai.

Vykdomasis dokumentas pateikiamas vykdyti antstoliui, kurio aptarnaujamoje teritorijoje yra vykdymo vieta. Vykdymo vieta nustatoma pagal vykdomajame dokumente nurodytus duomenis apie skolininką arba pagal išieškotojo pateiktus duomenis.

Vykdymo vieta

Jeigu skolininkas yra fizinis asmuo, vykdomąjį dokumentą antstolis priima vykdyti pagal šio asmens gyvenamąją vietą, skolininko turto buvimo vietą arba skolininko darbo vietą.

Jeigu skolininkas yra juridinis asmuo, vykdomąjį dokumentą antstolis vykdo šio skolininko buveinės arba jo turto buvimo vietoje.

Vykdomųjų dokumentų vykdymas prasideda išieškotojui ar jo įgaliotam atstovui, pateikus prašymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. Jeigu vykdyti pateikiamas notaro išduotas vykdomasis įrašas dėl hipoteka ar įkeitimu užtikrinto skolinio įsipareigojimo išieškojimo, išieškotojas ar jo įgaliotas atstovas prašyme taip pat privalo nurodyti savo pasirinkimą dėl hipoteka ar įkeitimu įkeisto daikto pardavimo iš viešųjų varžytynių ar perdavimo išieškotojui administruoti, jeigu skolininkas per raginime nustatytą terminą neįvykdys hipoteka ar įkeitimu užtikrinto įsipareigojimo.

Prašymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti: parsisiųsti prašymo pavyzdį - prašymas.docx

Jeigu kyla abejonių ar išieškotojas nežino, kuriam antstoliui gali pateikti vykdyti vykdomąjį dokumentą tai jo prašymu antstolis, spręsdamas klausimą dėl vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti, gali surinkti papildomą informaciją, reikalingą vykdymo vietai patikslinti.

Terminai, per kuriuos vykdomieji dokumentai pateikiami vykdyti

1. Vykdomieji dokumentai dėl grąžinimo į darbą gali būti pateikti vykdyti per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo priėmimo dienos.

2. Vykdomieji raštai pagal teismo sprendimus gali būti pateikti vykdyti per penkerius metus nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo. Vykdomųjų raštų pagal skubiai vykdytinus teismo sprendimus pateikimo vykdyti terminas skaičiuojamas nuo pirmos dienos po sprendimo priėmimo.

3. Jeigu pagal teismo sprendimą išieškomos periodinės išmokos, tai vykdomieji dokumentai galioja per visą laikotarpį, kuriam priteistos išmokos, o penkių metų terminas prasideda nuo kiekvienos išmokos termino pasibaigimo dienos.

4. Kai taikomos laikinosios apsaugos priemonės susijusios su turtu asmuo, kurio prašymu taikomos laikinosios apsaugos priemonės, dėl atsakovo turto suradimo ir aprašymo turi kreiptis į antstolį per keturiolika dienų nuo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo dienos.

Norite, kad teisinės problemos ar skolų atgavimo reikalai būtų atlikti laiku, kokybiškai ir patikimai? Reikalingos antstolio funkcijos? Atsidūrėte reikiamame puslapyje. Kreipkitės į antstolę Gintarę Mankevičienę, kurios kontora įkurta Telšiuose ir spręskite problemas drauge.