Faktinių aplinkybių konstatavimas

Suteikdamas klientams paslaugas antstolis privalo būti ypač tikslus, objektyvus, nešališkas ir susikaupęs. Viena iš teikiamų paslaugų – faktinių aplinkybių konstatavimas, kurios tikslas užfiksuoti visus įmanomus įrodymus, reikalingus bylos nagrinėjimui.

Dažniausiai į antstolius, dėl faktinių aplinkybių konstatavimo, kreipiamasi susidūrus su vandentiekio ar kanalizacijos avarijomis, dėl automobilių susidūrimų ar nesklandumų statybose. Norėdami sužinoti daugiau apie faktinių aplinkybių konstatavimą, skaitykite toliau.

Faktinių aplinkybių konstatavimas – tai protokolas, kuriame antstolis smulkiai aprašo objektyviai matomas aplinkybes. Kad faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas būtų kuo išsamesnis ir tikslesnis dažniausiai faktines aplinkybes antstolė papildomai fiksuoja vaizdo ar garso įrašymo priemonėmis. Tokie garso ar vaizdo įrašai laikomi sudedamąja faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo dalimi.

Antstolis konstatuoja faktines aplinkybes privalo būti objektyvus, nešališkas bei ypatingai tikslus. Atkreipiamas dėmesys, kad konstatuodamas faktines aplinkybes, antstolis neturi daugiau teisių nei asmuo kurio prašymu konstatuojamos faktinės aplinkybės t.y. įeiti į fiziniams ir juridiniams asmenims priklausančias gyvenamąsias ar negyvenamąsias patalpas, teritorijas ir būti jose.

Teismo pavedimu faktinių aplinkybių konstatavimas ir jo pagrindu surašytas protokolas, laikomas oficialiu rašytiniu įrodymu.

Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas surašomas tik dviem egzemplioriais kurių vienas iš jų išduodamas asmeniui, kurio prašymu buvo konstatuotos faktinės aplinkybės, o antras saugomas antstolio kontoroje. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas elektronine forma Antstolių informacinės sistemos nuostatų nustatyta tvarka perduodamas į Antstolių informacinės sistemos duomenų bazę.

Jei susidūrėte su krovinių pervežimo nesklandumais, jūsų butą apliejo kaimynai arba patekote į eismo įvykį, kreipkitės į antstolę Gintarę Mankevičienę, kuri antstolio paslaugas klientams teikia Telšiuose.